Naujienos

SKELBIAMA REGISTRACIJA Į TULPIŲ ŽYDĖJIMO ŠVENTĖS METU VYKSIANČIĄ MUGĘ

2023 03 30   

PREKYBOS BURBIŠKIO DVARO FESTIVALIO – TULPIŲ ŽYDĖJIMO ŠVENTĖS RENGINYJE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Burbiškio dvaro festivalio – Tulpių žydėjimo šventės (toliau – Tulpių žydėjimo šventė) mugės tikslas – sukurti šventišką aplinką Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Burbiškio dvaro istorijos skyriuje vykstančios Tulpių žydėjimo šventės metu. Prekyba bus organizuojama, grupuojant dalyvius pagal teikiamą asortimentą: tautodailininkai, amatininkai, kulinarinis paveldas, fasuoti maisto produktai, konditerijos gaminiai, maitinimas, augalai, pramogos ir pan.

Organizatorius: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis (toliau – organizatorius).

Vieta: Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Burbiškio dvaro istorijos muziejaus  teritorija (Burbiškio k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav.).

Data: 2023 m. gegužės 13 d.

Registracija į Tulpių žydėjimo šventės mugę vyksta elektroniniu būdu. Norintys dalyvauti mugėje turi tinkamai užpildyti nustatytą dalyvio registracijos paraišką, skelbiamą organizatoriaus interneto svetainėje www.daugyvenesmuziejus.lt.

Suplanuotas prekybinių vietų skaičius: 120. Organizatorius pasilieka sau teisę reguliuoti prekybos vietų skaičių.

Organizatorius pasilieka teisę spręsti su kuo bus sudaroma sutartis vykdyti prekybą ar teikti paslaugas Tulpių žydėjimo šventės metu.

 II. TULPIŲ ŽYDĖJIMO ŠVENTĖS MUGĖS DALYVIAI

Tulpių žydėjimo šventės mugėje kviečiami prekiauti ir teikti paslaugas:

 1. Amatininkai, meistrai, tautodailininkai, dailininkai, kūrėjai, prekiaujantys tik pačių sukurtais tautodailės ir dailiųjų amatų dirbiniais bei etninio materialiojo paveldo gaminiais.
 2. Kulinarinio paveldo puoselėtojai, gamintojai ir maitintojai.
 3. Prekybininkai, prekiaujantys savo užaugintais, pagamintais tradiciniais žemės ūkio ir maisto, fasuotais maisto produktais, konditerijos gaminiais.
 4. Pramogų paslaugų atstovai.

III. BENDRI ORGANIZATORIAUS REIKALAVIMAI DALYVIAMS

 1. Mugėje dalyvaujantys prekybininkai ir maitintojai privalo prekiauti tik sutartyje nurodytu asortimentu.
 2. Renginio dieną mugėje dalyvaujantys prekybininkai, maitintojai ir paslaugų teikėjai turi atvykti į mugės vietą ir pasiruošti prekybai skirtoje teritorijoje iki 11.00 valandos.
 3. Prekybininkai savo prekybinei vietai naudoja baltos spalvos stogines, skėčius ar palapines; maitintojai savo prekybinei vietai naudoja baltos arba žalios spalvos stogines, skėčius ir palapines.
 4. Prekybos vietoje naudojami baldai turi būti švarūs, techniškai ir estetiškai tvarkingi, nenubraižyti.
 5. Mugėje dalyvaujantiems prekybininkams ir maitintojams naudoti vienkartines plastikinės taros, indų ir pakavimo priemones draudžiama (netaikoma tik iš anksto fasuotiems maisto produktams).
 6. Laukiami prekybininkai ir maitintojai, atvykstantys pasipuošę pagal šventės temą (turintys galimybę pasipuošia savo teritoriją šventės tematika).
 7. Geranoriškiems prekybininkams pažadame dėmesį ir pirmumą kituose muziejaus renginiuose.
 8. Užtikrinti prekybai skirtos vietos tvarką ir švarą renginio metu. Renginiui pasibaigus, atliekas ir šiukšles išsivežti, nepalikti pakuočių.
 9. Vykdyti kitus teisėtus organizatoriaus nurodymus dėl tvarkos ir saugumo.
 10. Esant poreikiui, pasirūpinti elektros generatoriais ir kita įranga, reikalinga prekybai ar paslaugai teikti.
 11. Prekiauti mugėje galės tik sutartį sudarę ir organizatoriaus leidimą prekybai gavę asmenys. Leidimas prekybai suteikia teisę renginio dieną (2023 m. gegužės 13 dieną) iki 9.00 valandos įvažiuoti į muziejaus teritoriją. Teisė įvažiuoti į muziejaus teritoriją suteikiama dviems asmenims vienos prekybinės vietos asmenims.

IV. REGISTRACIJA

Paraiškos priimamos: 2023 m. kovo 30 – balandžio 8 dienomis. Norintys dalyvauti Tulpių žydėjimo šventės mugėje turi tinkamai užpildyti ir pateikti ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 8 d. dalyvio registracijos paraišką, skelbiamą organizatoriaus interneto svetainėje www.daugyvenesmuziejus.lt.

V. PIRMENYBĖ TEIKIAMA DALYVIAMS

 1. Turintiems tautinio paveldo sertifikatus ir prekiaujantiems tautinio paveldo sertifikuotais gaminiais.
 2. Turintiems kulinarinio paveldo sertifikatus ir prekiaujantiems kulinarinio paveldo ir tradiciniais gaminiais.
 3. Liaudies meistrams, tautodailininkams, turintiems galiojančius pažymėjimus ir prekiaujantiems tik savo darbo gaminiais.
 4. Pavieniams meistrams, amatininkams, menininkams, turintiems atitinkamas rekomendacijas, sertifikatus ar kitus dokumentus, patvirtinančius teisę prekiauti.
 5. Vykdantiems papildomas edukacines veiklas ir / ar degustacijas, ar kitokias iš anksto su organizatoriumi suderintas akcijas.

VI. INFORMAVIMAS APIE KVIETIMĄ PASIRAŠYTI SUTARTĮ IR SUTARTIES PASIRAŠYMAS

Įvertinus pateiktą paraišką, nurodytu elektroniniu paštu bus išsiųstas pranešimas apie sprendimą ir kvietimas pasirašyti sutartį.

Vietų skaičius ribotas. Prekybos vieta bus paskiriama eilės tvarka pagal paraiškos pateikimo laiką ir prekiaujamo asortimento ar teikiamų paslaugų pobūdį.

Trūkstant prekybos ar paslaugų teikimo vietų, prekybinė vieta bus suteikiama atsižvelgiant į tai, kuris prašymas pateiktas anksčiau (pagal tinkamai užpildytos registracijos anketos atsiuntimo laiką ir prekiaujamą asortimentą).

Sutarties pasirašymui reikalingi duomenys (dokumentai ar jų kopijos):

 1. Įmonės registracijos, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimas;
 2. Tautodailininko pažymėjimas ar kt.;
 3. Maisto tvarkymo pažymėjimas ar maisto ir veterinarijos tarnybos leidimas (prekiaujantiems maisto produktais);
 4. Kiti dokumentai, reikalingi veiklos vykdymui.

VII. PARAMA

Pasirašius sutartį, mugės dalyvio-rėmėjo įmoka mokama pagal paramos sutartyje nurodytas sąlygas bankiniu mokėjimo pavedimu.

 

Informacija teikiama tel. 861112058, el. p. tulpiusvente@daugyvenesmuziejus.lt

Prekybos vietų zonų planas.

REGISTRACIJOS ANKETA