Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis įgyvendina Radviliškio rajono savivaldybės parengtą kovos su korupcija 2020–2021 m. programą ir priemonių planą. Informacija apie muziejaus vykdomą veiklą, finansinius duomenis ir kt. pateikiama muziejaus interneto svetainėje.

Viešo informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Nurodytais kontaktais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad neteisėtais Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, dėl Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų.

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): el. p. pranesk@stt.lt, telefonu +370 5 266 333, programėlėje Pranešk STT

Naudingos nuorodos ir informacija

Korupcijos prevencija Radviliškio rajone
LR Specialiųjų tyrimų tarnyba
Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas
Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo
Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašai
Privačių interesų deklaravimas