Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio antikorupcinio elgesio taisyklės.

Daugyvenės kultūros istorijos muziejuje-draustinyje už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo yra: direktorės pavadtuoja-vyr. fondų saugotoja Augustė Labenskytė, el. p. auguste.labenskyte@daugyvenesmuziejus.lt

Pranešimą apie korupciją Daugyvenės kultūros istorijos muziejuje-draustinyje galite pateikti:

  • Atsiunčiant pranešimą el. paštu: auguste.labenskyte@daugyvenesmuziejus.lt
  • Atsiunčiant laišką, ant voko nurodant pavadinimą „Pranešimas apie korupciją“, adresu: Burbiškio dvaro istorijos muziejus, Burbiškio k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., LT-82206.
  • Pristačius laisvos formos pranešimą adresu: Burbiškio dvaro istorijos muziejus, Burbiškio k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav., LT-82206.

Konfidencialumas ir kitos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme numatytos pranešėjų apsaugos priemonės yra garantuojamos.

Žinomai melagingos informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Viešo informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Nurodytais kontaktais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad neteisėtais Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, dėl Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų.

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): el. p. pranesk@stt.lt, telefonu +370 5 266 333, programėlėje Pranešk STT

Naudingos nuorodos ir informacija

Korupcijos prevencija Radviliškio rajone
LR Specialiųjų tyrimų tarnyba
Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo
Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašai
Privačių interesų deklaravimas