Naujienos

SKELBIAMA REGISTRACIJA Į TULPIŲ ŽYDĖJIMO ŠVENTĖS METU VYKSIANČIĄ MUGĘ

2022 04 01   

PREKYBOS TULPIŲ ŽYDĖJIMO ŠVENTĖS RENGINYJE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Tulpių žydėjimo šventės mugės tikslas – sukurti šventišką aplinką Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Burbiškio dvaro istorijos skyriuje vykstančios Tulpių žydėjimo šventės metu. Prekyba bus organizuojama, grupuojant dalyvius pagal teikiamą asortimentą: tautodailininkai, amatininkai, kulinarinis paveldas, fasuoti maisto produktai, konditerijos gaminiai, maitinimas, augalai, pramogos ir pan. Organizatorius pasilieka teisę spręsti su kuo bus sudaroma sutartis vykdyti prekybą ar teikti paslaugas šventės metu.

Organizatorius: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis (toliau – mugės organizatorius).

Vieta: Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Burbiškio dvaro istorijos muziejaus  teritorija (Burbiškio k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav.).

Data: 2022 m. gegužės 7 d.

Suplanuotas prekybinių vietų skaičius: 160. Organizatorius pasilieka sau teisę reguliuoti prekybos vietų skaičių.

Informacija teikiama: tel.: 861112058 ir el. paštu daugyvenes@gmail.com (darbo laikas: antradieniais–šeštadieniais, 9–18 val.)

Registracija vyksta elektroniniu būdu, tinkamai užpildžius ir atsiuntus registracijos formą muziejaus internetinėje svetainėje www.daugyvenesmuziejus.lt

II. TULPIŲ ŽYDĖJIMO ŠVENTĖS MUGĖJE KVIEČIAMI PREKIAUTI IR TEIKTI PASLAUGAS

-        Amatininkai, meistrai, tautodailininkai, dailininkai, kūrėjai, prekiaujantys tik pačių sukurtais tautodailės ir dailiųjų amatų dirbiniais bei etninio materialiojo paveldo gaminiais.

-        Kulinarinio paveldo puoselėtojai, gamintojai ir maitintojai.

-        Prekybininkai, prekiaujantys savo užaugintais, pagamintais tradiciniais žemės ūkio ir maisto, fasuotais maisto produktais, konditerijos gaminiais.

-        Pramogų paslaugų atstovai.

III. BENDRI ORGANIZATORIAUS REIKALAVIMAI

 1. Mugėje dalyvaujantys prekybininkai ir maitintojai privalo prekiauti tik sutartyje nurodytu asortimentu.

 2. Renginio dieną mugėje dalyvaujantys prekybininkai, maitintojai ir paslaugų teikėjai turi atvykti į mugės vietą ir pasiruošti prekybai skirtoje teritorijoje iki 11.00 valandos.

 3. Mugėje dalyvaujantiems prekybininkams ir maitintojams naudoti vienkartines plastikinės taros, indų ir pakavimo priemones draudžiama! (Netaikoma tik iš anksto fasuotiems maisto produktams).

 4. Laukiami prekybininkai ir maitintojai, atvykstantys pasipuošę pagal šventės temą, turintys galimybę savo prekybinei vietai naudoja baltos spalvos stogines / palapines ir  pasipuošti savo teritoriją šventės tematika! Geranoriškiems prekybininkams pažadame dėmesį ir pirmumą kituose muziejaus renginiuose.

 5. Užtikrinti prekybai skirtos vietos tvarką ir švarą renginio metu. Renginiui pasibaigus, atliekas ir šiukšles išsivežti, nepalikti pakuočių.

 6. Vykdyti kitus teisėtus organizatoriaus nurodymus dėl tvarkos ir saugumo.

 7. Esant poreikiui, pasirūpinti elektros generatoriais ir kita įranga, reikalinga prekybai ar paslaugai teikti. Galimybės prisijungti prie muziejaus teritorijoje esančių elektros energijos šaltinių – nėra.

 8. Prekiauti mugėje galės tik sutartį sudarę ir organizatoriaus leidimą prekybai gavę asmenys. Leidimas prekybai suteikia teisę renginio dieną (2022 m. gegužės 7 dieną) iki 10.00 valandos įvažiuoti į muziejaus teritoriją. Teisė atvykti suteikiama dviems asmenims.

IV. REGISTRACIJA

Paraiškos priimamos: balandžio 1–10 dienomis. Norintys dalyvauti Tulpių žydėjimo šventės mugėje turi tinkamai užpildyti registracijos formą muziejaus internetinėje svetainėje www.daugyvenesmuziejus.lt ir pateikti ją iki nurodytos dienos.

V. PIRMENYBĖ TEIKIAMA DALYVIAMS

 1. Turintiems tautinio paveldo sertifikatus ir prekiaujantiems tautinio paveldo sertifikuotais gaminiais.

 2. Turintiems kulinarinio paveldo sertifikatus ir prekiaujantiems kulinarinio paveldo ir tradiciniais gaminiais.

 3. Liaudies meistrams, tautodailininkams, turintiems galiojančius pažymėjimus ir prekiaujantiems tik savo darbo gaminiais.

 4. Pavieniams meistrams, amatininkams, menininkams, turintiems atitinkamas rekomendacijas, sertifikatus ar kitus dokumentus, patvirtinančius teisę prekiauti.

 5. Vykdantiems papildomas edukacines veiklas ir / ar degustacijas, ar kitokias iš anksto su organizatoriumi suderintas akcijas.

VI. INFORMAVIMAS APIE KVIETIMĄ PASIRAŠYTI SUTARTĮ IR SUTARTIES PASIRAŠYMAS

Įvertinus pateiktą paraišką, nurodytu elektroniniu adresu bus išsiųstas pranešimas apie sprendimą ir kvietimas pasirašyti sutartį.

Vietų skaičius ribotas. Prekybos vieta bus paskiriama eilės tvarka pagal paraiškos pateikimo laiką.

Trūkstant prekybos ar paslaugų teikimo vietų, prekybinė vieta bus suteikiama atsižvelgiant į tai, kuris prašymas pateiktas anksčiau (pagal tinkamai užpildytos registracijos anketos atsiuntimo laiką).

Sutarties pasirašymui reikalingi duomenys (dokumentai ar jų kopijos):

 1. Įmonės registracijos, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymėjimas;

 2. Tautodailininko pažymėjimas ar kt.;

 3. Maisto tvarkymo pažymėjimas ar maisto ir veterinarijos tarnybos leidimas (prekiaujantiems maisto produktais);

 4. Kiti dokumentai, reikalingi veiklos vykdymui.

VII. PARAMA

Pasirašius sutartį, mugės dalyvio-rėmėjo įmoka mokama pagal paramos sutartyje nurodytas sąlygas bankiniu mokėjimo pavedimu.

Prekybos Tulpių žydėjimo šventės renginio metu vietų zonų planas

PILDYTI REGISTRACIJOS ANKETĄ