E. Prascevičius „Radviliškio krašto padavimai ir pasakojimai“, 2020

Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis pristato Egidijaus Prascevičiaus knygą  „Radviliškio krašto padavimai ir pasakojimai“.

Knyga siekiama supažindinti skaitytojus su padavimais, pasakojimais, atsiminimais apie Radviliškio krašto gamtos ir kultūros paveldo objektus, išskirtinius kraštovaizdžio objektus, išnykusius vietovardžius. Norima atkreipti dėmesį ir į šiame krašte gyvenusių žmonių santykį su protėviais ar mitinėmis būtybėmis, įsimintinais bendruomenių gyvenime vykusiais įvykiais, palikusiais pėdsakų žmonių atmintyje ir vietos kraštovaizdyje. Aktualizuoti Radviliškio kraštovaizdžio grožį, vertes, skatinti paveldo ir vietovardžių išsaugojimą.

Ši knyga – jos autoriaus ir sudarytojo Egidijaus Prascevičiaus daugiau kaip 40 metų kantriai kauptų duomenų rezultatas. Daugyvenės muziejaus įkūrėjas E. Prascevičius  nuo 1980 m. užrašinėjo Radviliškio krašto žmonių pasakojimus ir padavimus, taip pat rinko, sistemino ir kitų autorių užrašytą informaciją, spausdintų ir rankraštinių šaltinių duomenis, susijusius su Radviliškio rajono vietovėmis. Didžioji dalis šioje knygoje susistemintos informacijos iki šiol neskelbta jokiuose leidiniuose, yra užrašyta paties knygos autoriaus ar kitų pasakojamosios tautosakos rinkėjų.

Knygoje skelbiami tie padavimai ir pasakojimai, kuriuose pasakojama apie konkrečią Radviliškio rajono vietovę, gamtos ar kultūros paveldo objektą, o kūrinio turinys siejamas su tos konkrečios vietovės savybėmis arba jos vardu.

Tekstas gausiai iliustruotas padavimuose ir pasakojimuose minimų išlikusių gamtos ir paveldo objektų nuotraukomis, kurios turėtų padėti geriau suprasti skelbiamus pasakojimus, o norintiems juos aplankyti lengviau surasti minimus objektus. Pateikiama ir ikonografinė medžiaga – archyvuose rastos nuotraukos, atspindinčios pasakojimuose ir padavimuose minimų vietovių bei objektų raidą.

Knygoje aprašomus objektus skaitytojas gali gyvai pažinti keliaudamas po Radviliškio kraštą!

Knygos leidybą finansavo Lietuvos kultūros taryba, Egidijus Prascevičius ir Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis