„Daugyvenės krašto šviesuoliai“, konferencijų medžiaga, 2009

Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis 2009 m. išleido 2005–2007 m. Burbiškio dvaro istorijos muziejuje rengtų konferencijų pranešimų pagrindu sudarytą leidinį „Daugyvenės krašto šviesuoliai“ (sud. Petras Juknevičius).

Krašto istorija besidomintis akademinio jaunimo būrelis 2000–2008 m. dalyvavo trisdešimtyje konferencijų. Šešios iš jų buvo skirtos Daugyvenės kraštą išgarsinusiems žmonėms. Leidinyje pateikiami šiose šešiose konferencijose skaityti pranešimai (iš viso – 51) apie iškilius Daugyvenės krašto žmones – iš čia kilusius, taip pat žmones, garsinusius kraštą.