Finansinių ataskaitų rinkiniai

DAUGYVENĖS KULTŪROS ISTORIJOS MUZIEJAUS-DRAUSTINIO FINANSINIŲ ATSKAITOMYBIŲ RINKINIAI:

Finansinės atskaitomybės rinkinys už 2021 m.